czwartek, 1 maja 2008

Ignorancja

Ignorancja to całkowita nieświadomość praw duchowych. Można mieć iloraz inteligencji znacznie przewyższający przeciętny poziom i skończone kilka fakultetów i być przy tym totalnym ignorantem. I odwrotnie, będąc człowiekiem prostym można być wolnym od ignorancji.

0 Comments: