piątek, 15 lutego 2008

Naukowa weryfikacja astrologii

Bruno i Louise Huberowie, pedagodzy, terapeuci i astrologowie humanistyczni:

Dziś punkt ciężkości kładziemy na poznanie wewnętrznych psychicznych sił i ich roli w procesach życiowych w horoskopie dystansując się zdecydowanie od determinizmu, tak typowego dla astrologii minionych stuleci. Po wielu latach badań rozwinęła się astropsychologia. W naszych badaniach nastawieni byliśmy, przede wszystkim, na formułowanie pytań, które pojawiły się podczas terapeutycznej praktyki, a nie na teoretyczne rozważania.

Każdy nowy krok uczyniony na drodze poznania był rezultatem drobiazgowych porównań i analiz między psychologicznym obrazem człowieka, a niezależnie od niego zinterpretowanym astrologicznie horoskopem. Musiał on być poddany surowemu testowi codziennego stosowania w terapeutycznej praktyce. To doprowadziło do wielu korekt w materiale interpretacyjnym znanym z historii.

Pewne pojęcia trzeba było częściowo lub nawet w całości odrzucić, niektóre "reguły" okazały się nieuzasadnione, trzeba było odkryć nowe zasady. Nowa koncepcja tworzona przez lata powoli przybierała swoją ostateczną postać, nim stała się ostateczną konstrukcją.

Dzisiejsze jej ujęcie o wiele bliższe jest poglądom, które można odnaleźć we wczesnogreckich, a nawet babilońsko-chaldejskich źródłach, niż zagmatwanym regułom astrologicznym naszego stulecia (czyli XX wieku)

Zanim wygłosisz opinie świadczące o nieznajomości problemu zechciej zapoznać się przynajmniej z wynikami badań szwajcarskich pedagogów i psychologów, Bruno i Louise Huberów, z opinią doktora fizyki (który jako jeden z nielicznych uczonych astrologię osobiście studiował), z prawdą na temat rzetelności noblistów, zabierających głos w tej sprawie oraz z najbardziej nieprofesjonalnym, ale za to jak najbardziej "naukowym", bo przeprowadzonym na uniwersytecie w Manchesterze badaniem.

0 Comments: