niedziela, 18 listopada 2007

Ekliptyka

Ekliptyka [gr.], wielkie koło na sferze niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się pozorny ruch Słońca, będący odbiciem ruchu rocznego Ziemi dokoła Słońca; wzdłuż ekliptyki leży 12 gwiazdozbiorów Zodiaku. Definicja z Encyklopedii PWN

Ta definicja zawiera drobną nieścisłość, ponieważ gwiazdozbiory Zodiaku leżały dokładnie wzdłuż ekliptyki w czasach babilońskich, a dziś, z powodu precesji, trochę się od niej odsunęły. Na skutek owego przesunięcia na ekliptykę nasunął się Wężownik, przez niedouczonych sceptyków bezprawnie nazywany "trzynastym znakiem zodiaku".

Fakt, że gwiazdozbiory podlegają precesji dla astrologi nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ astrologia nie wylicza położenia planet na tle gwiazdozbiorów, lecz ich pozycję w ZNAKACH ZODIAKU.

Znaki zodiaku to nie to samo co gwiazdozbiory zodiaku!!! Ktoś, kto nie odróżnia tych pojęć jest zwyczajnym astronomicznym nieukiem i nie ma prawa wyśmiewać się z tych, którzy to wiedzą.


Ekliptyka (wraz z zodiakiem) jest na stałe "przywiązana" do Ziemi i dlatego zodiak (w przeciwieństwie do gwiazdozbiorów) nie podlega precesji!!!

Ekliptyka jest tworem sztucznym, ponieważ jak wiadomo to nie Słońce porusza się wokół Ziemi, lecz Ziemia krąży wokół Słońca - jednak dla obserwatora patrzącego z powierzchni naszej planety wygląda to tak, jakby poruszało się Słońce.

Ten pozorny tor, zwany ekliptyką, podzielono na 12 równie pozornych, jednakowych, 30-stopniowych odcinków, nazwanych znakami zodiaku, żeby mieć punkty odniesienia dla wydarzeń, które obserwuje się na niebie. Łatwiej jest określić gdzie zachodzi dane zjawisko, gdy opisze się je na tle konkretnego wycinka ekliptyki, noszącego nazwę konkretnego znaku Zodiaku.

Gdy patrzymy w niebo nie widzimy ani wyrysowanego na nim ognistą linią okręgu ekliptyki, ani zaznaczonych na nim 30-to stopniowych znaków zodiaku, ani 12 postaci zwierzęco-ludzkich, których nazwy im nadano, ani podziałki dzielącej to wszystko na 360 jednostopniowych odcinków. Dlatego "racjonalistyczne" twierdzenie, że znaki zodiaku są złudzeniem wzrokowym świadczy o kompromitującym braku elementarnej wiedzy z dziedziny astronomii.

Zodiak nie składa się z żadnych gwiazd ani innych, podobnych materialnych obiektów, widocznych na niebie. Zodiak jest czysto abstrakcyjnym tworem i nie da się go zobaczyć w żadnych okolicznościach, ani przy pomocy żadnych urządzeń.

ZODIAKIEM POSŁUGUJE SIĘ NIE TYLKO ASTROLOGIA, ALE RÓWNIEŻ ASTRONOMIA!!!

0 Comments: