czwartek, 1 maja 2008

Geny czy gwiazdy decydują o wyglądzie i cechach człowieka?

Geny podobnie jak horoskop nie są "przyczyną" wyglądu, stanu zdrowia, charakteru ani temperamentu człowieka.

Geny są jedynie zapisem wzorca energetycznego, będącego z kolei skutkiem wzorca karmicznego. Są one "instrukcją budowy organizmu biologicznego" według tej karmiczno-energetycznej matrycy.

Zarówno horoskop, jak i genetyka przybierają teoretyczny kształt na długo przed poczęciem (wcieleniem). Wszystkie nasze atuty oraz wszystkie słabości zostają zaplanowane zanim zdecydujemy się przyjąć ciało fizyczne. Przed narodzinami dusza sama decyduje się na lekcje, które ma przerobić, godzi się również na ewentualne ułomności fizyczne lub psychiczne, wiedząc, z jakim cierpieniem się one wiążą. Dopiero po podjęciu tych zobowiązań dusza może się wcielić.

Tak "zaprojektowany" i wyposażony w odpowiedni do karmy zestaw genów człowiek rodzi się w dniu, w którym "jakość czasu" jest najwłaściwsza dla realizacji jego karmicznych zobowiązań, czyli wtedy, gdy warunki panujące na ziemi będą sprzyjać jego rozwojowi i nauce.

Jego zadania karmiczne staną się czytelne dla astrologa dopiero w dniu narodzin, a dlaczego dowiesz się czytając tekst Moment na który obliczamy horoskop.

0 Comments: