czwartek, 1 maja 2008

Dogmatyzm, antykrytycyzm (sceptyczno-naukowy)

Dogmatyzm - przeciwieństwo sceptycyzmu; postawa umysłowa, którą charakteryzuje przyjmowanie poglądów bez dowodu, na zasadzie ślepej wiary.

Etym. - gr. dógma, dógmatos 'postanowienie władzy zwierzchniej miasta-państwa; teza obowiązująca wszystkich adeptów danej szkoły filoz.' od dokeín 'wydawać się (dobrym); mniemać; wierzyć'.
[Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego].

Sceptycy, którzy z definicji powinni być sceptyczni i osobiście wszystko sprawdzać, zachowują się jak dogmatycy, którzy niczego nie badając, ślepo, bezkrytycznie i bez jakiegokolwiek przekonującego dowodu odrzucają astrologię i inne dziedziny wiedzy tylko z powodu bezkrytycznej wiary w słowa akademickich autorytetów.

0 Comments: